blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Remigiusz Kaczmarek

Spis treści

W niedzielę 15 kwietnia 2007 r. w Święto Miłosierdzia Bożego w Sokolnikach Wielkich miała miejsce niezwykle podniosła uroczystość. Tym niezwykłym wydarzeniem było odsłonięcie i poświęcenie odrestaurowanej figury-krzyża.

Uroczystość uświetnili swą obecnością honorowi goście w osobach pana Andrzeja Skarzyńskiego z Poznania oraz Jego siostry Teresy Kłoczowskiej z domu Skarzyńskiej członków rodu Skarzyńskich. Przodkowie tych osób byli, bowiem fundatorami pierwowzoru wspomnianej figury. Przybyli również darczyńcy, którzy wsparli inicjatywę renowacji krzyża:

p. Bolesław Maćkowiak - Prezes Spółki Rolniczej w Sokolnikach Wielkich

p. Ewa i Wiesław Włodarczakowie - z Kaźmierza

ks. Kanonik Andrzej Grabański - zastępca Dziekana Dekanatu Szamotulskiego

ks. Kanonik Zdzisław Potrawiak - proboszcz kaźmierskiej parafii Narodzenia NMP

ks.Marian Bański - kapelan Sióstr Urszulanek z Sokolnik Wielkich

Siostry Urszulanki S J K - z Sokolnik Wielkich

Wiesława Kozłowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Wielkich

Paweł Kowzan - Starosta Powiatu Szamotulskiego

Wiesław Włodarczak - Wójt Gminy Kaźmierz

Sylwia Małachowska - Zgoła - radna i jednocześnie sołtys wsi Komorowo

Jerzy Bednarz - sołtys wsi Sokolniki Małe

oraz mieszkańcy wsi Sokolniki Wielkie i ich goście.

Uroczystość poprowadziła młoda mieszkanka Sokolnik Wielkich: Anna Turek, która na wstępie oddała głos sołtysowi wsi p. Remigiuszowi Kaczmarkowi. Sołtys serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości dziękując im za wsparcie duchowe i pomoc materialną w realizacji tego przedsięwzięcia. Tuż po wystąpieniu sołtysa nastąpiła ceremonia ustawienia u stóp krzyża płonącego znicza, wyrazu pamięci o naszych przodkach. Aktu tego dokonała młodziutka Kamilka Ginter. Następnie wystąpił poczet flagowy i wszyscy wspólnie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Po hymnie prowadząca poprosiła  panią Ewę Włodarczak przedstawicielkę wszystkich darczyńców o dokonanie odsłonięcia Pamiątkowego Krzyża. Po zakończeniu tego symbolicznego aktu rozpoczęła się część religijna ceremonii. Ksiądz Kanonik Zdzisław Potrawiak wspólnie z księdzem kapelanem Marianem Bańskim celebrowali Nabożeństwo, „ Koronkę do Miłosierdzia Bożego” po czym nastąpiło poświęcenia figury-krzyża. Całą uroczystość oprawili muzycznie panowie Piotr Pospieszny i Waldemar Hermann z Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu. Na zakończenie tej części uroczystości głos zabrali ks. proboszcz Z. Potrawiak oraz pan A. Skarzyński, którzy w kilku zdaniach podsumowali przebieg uroczystości i podziękowali za tak piękną celebrę. Spotkanie zakończyła cześć artystyczna podczas której Krzysztof Kaczmarek zaprezentował wiersz pt. "Pielgrzym" poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II. Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że tu przed Sokolnickim Krzyżem 2 kwietnia br. odbyło się tak jak w całym kraju  wieczorne czuwanie w drugą rocznicę śmierci tego Wielkiego Polaka. Zapoczątkowane ono zostało o godzinie 18,00  Mszą Świętą w kaplicy sióstr Urszulanek odprawionej w intencji Jana Pawła II. Po mszy o godzinie 21.15 mieszkańcy śpiewem, modlitwą w zadumie pod krzyżem uczcili Jego pamięć.

PODZIĘKOWANIA !

Ks. Kanonik Zdzisław Potrawiak, ks. Marian Bański, Siostry Urszulanki S J K z Sokolnik Wielkich, Bolesław  Maćkowiak, Ewa i Wiesław Włodarczak, Barbara i Piotr Nowiccy, Sławomir Kaczmarek, Andrzej Skarzyński, Wiesława  Kozłowska, Sylwia Małachowska-Zgoła, Jerzy Bednarz, Grzegorz Staręga, Grażyna Ławniczak, Toczek Andrzej i Czesława, Lewandowski Piotr i Barbara, Coda Zdzisław, Coda Jolka, Baranek Paulinka, Pawłowski Zbigniew, Konieczka Wiesław, Rój Zdzisław, Ptaszkowski Ireneusz, Grencel Anna, Ginter Kamilka, Patryk i Krzysztof, Turek Anna, Kaczmarek Hanna, Emilka, Miłosz i Krzysztof, Rybak Paweł, Waśkowiak Błażej, Stępień Jakub, Rożynek Mateusz, mieszkańcy wsi Komorowo i Sokolniki Małe, pracownicy Urzędu Gminy w Kaźmierzu , pracownicy GOK i Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu, strażacy z OSP w Sokolnikach Małych firma „Grassland Farms” oraz Policja. 

Pragnę wyrazić najserdeczniejsze podziękowania oraz wyrazy wdzięczności za pomoc przekazaną przez Was w celu odrestaurowania Naszego Krzyża i uświetnienia uroczystości. Ta pomoc, jest dowodem pięknej ludzkiej solidarności w obliczu wspólnie podjętych działań. Środki materialne oraz praca fizyczna nawet ta najdrobniejsza  wykonana na rzecz tejże inicjatywy wydały „wspaniały owoc”.   W dniu 15 kwietnia 2007 roku mogliśmy wszyscy razem świętować wspaniałe uwieńczenie pracy. Niech ten Krzyż stojący w Sokolnikach Wielkich od 161 lat kojarzy się na zawsze z religią oraz ze wspaniałą  i chlubną historią tej ziemi a także z dobrze wykonaną „robotą”. Uprzejmie proszę o przekazanie również szczerych wyrazów wdzięczności tym, o których być może zapomniałem , których nie było wśród nas podczas uroczystości a którzy przyczynili się również do tak wspaniałego efektu końcowego.

       Serdecznie Wszystkich pozdrawiam,życzę sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

                           Sołtys R. Kaczmarek - Sołectwo Sokolniki Wielkie

Skąd wziął się ten krzyż w Sokolnikach Wielkich?

Na jednej z jego ścian widnieje napis: „Wincenty i Antonina Skarzyńscy wystawili w roku 1846”.

Copyright © 2023, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.