Komitet Odnowy Cmentarza

Komitet Odnowy Cmentarza

Celem komitetu było przywrócenie porządku na cmentarzu i uregulowanie prawne terenu.

   Komitet Odnowy Cmentarza (KOC) przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu został powołany w dniu 26 maja 2010 r. Założycielami byli tutejsi parafianie panowie: ś.p. Marek Szafran, Andrzej Jaworski, Mieczysław Piotrowski i Remigiusz Kaczmarek. Organizacja otrzymała pełne poparcie proboszcza parafii ks. Krzysztofa Musiała. Z biegiem czasu do założycieli dołączyły kolejne osoby wspierające i wolontariusze. Na potrzeby KOC utworzony został osobny rachunek bankowy, dzięki czemu można było wesprzeć finansowo jego działania. Jednym z głównych zadań, jakie postawili sobie członkowie Komitetu Odnowy Cmentarza, było m.in. poprawienie ogólnej estetyki miejsca. Nie dałoby się tego dokonać bez wsparcia finansowego parafian, firm i organizacji społecznych z terenu naszej gminy i parafii. Wiadomo, że nie da się wszystkiego zrobić od razu, dlatego zadania jakie postawili sobie członkowie KOC, miały charakter długoterminowy i trwały kilka lat. Pierwszym punktem działania Komitetu Odnowy Cmentarza było uregulowanie prawne terenu, na którym znajduje się kaźmierska nekropolia. Okazało się bowiem, że do tej pory cmentarz leżał na terenie pięciu działek, z których dwie były własnością Gminy Wiejskiej, jedna Gminy Katolickiej, kolejna należała do Gminy Ewangelickiej, a jeszcze inna była własnością Skarbu Państwa. Ten mocno zaniedbany stan rzeczy dzięki pomocy życzliwych ludzi i urzędników udało się już po części naprawić, a pozostałe kwestie są w trakcie załatwiania. Słowa podziękowania należą się Pani Marii Samoląg-Gzyl z Szamotuł, która niezwykle fachowo zajęła się tematem i pomogła w skompletowaniu dokumentów. Również ówczesny wójt gminy Kaźmierz ś.p. Wiesław Włodarczak wraz z pracownikami Urzędu Gminy Kaźmierz wnieśli swój wkład w rozwiązanie tej kwestii. Należą się, im podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu analiz Ksiąg Wieczystych oraz przygotowanie stosownych dokumentów, na podstawie których parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu ma szansę, by stać się wyłącznym właścicielem naszego cmentarza. Kolejnymi krokami poczynionymi przez Komitet Odnowy Cmentarza było odnowienie starego Krzyża Misyjnego, który stoi na cmentarzu od roku 1937 oraz odświeżenie figury św. Jana Nepomucena. Poprawiona została też płyta i kostka brukowa u podstawy wspomnianego krzyża. Przy odnowionej przez KOC figurze św. Jana Nepomucena stanął nowy ołtarz polowy. Odnowione zostały schody prowadzące na wyższe poziomy cmentarza. Opracowano REGULAMIN CMENTARZA treść, którego zamieszczono na specjalnych tablicach zainstalowanych przy wejściach na teren nekropoli. Dzięki darczyńcom i właścicielom różnych firm główne ciągi komunikacyjne zostały utwardzone i wyłożone kostką brukową. Cmentarz został powiększony, wykonano nowego odcinek ogrodzenia i naprawiono starą część płotu. W związku z nową ustawą śmieciową zakupione zostały dwa duże (bardzo funkcjonalne) kontenery na śmieci. Wiele prac zostało wykonanych osobiście przez członków KOC oraz osoby go wspierające. Nie bez znaczenia jest tutaj również wielkie zaangażowanie p. Stanisława Smoczka, dzięki któremu miejsce spoczynku naszych najbliższych utrzymywane jest w należytym porządku. Jedną z form, którą obrał Komitet w celu zdobycia środków finansowych, było coroczne kwestowanie na cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych i choć zbiórki te przyniosły kilka tysięcy złotych, to jednak potrzeby były dużo większe. Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii, na której można porównać wygląd naszej nekropoli przed i po powstaniu KOC, oraz fotografie z przebiegu poszczególnych prac.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.