blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Aleksandra Borowiak

Kolędnicy Misyjni 2018  6 stycznia w Święto Trzech Króli przy sprzyjającej pogodzie uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kaźmierzu po raz drugi wzięli udział w akacji Kolędników Misyjnych. W tym roku zbierane były pieniążki dla dzieci w Syrii i w Libanie. O godzinie 14.15 po pobłogosławieniu przez ks. Proboszcza w kościele ruszyły dwie grupy rozśpiewanych kolędników z opiekunami i ich rodzicami. Uczestnicy mieli wspaniałe stroje, puszki, gwiazdy oraz nieodzownego konika, który nadawał tempa. Łącznie kolędowało 23 dzieci w wieku 6-12 lat.

Jedną grupę stanowiły zuchy ze swoimi druhnami i p. katechetką. Drugą grupę stanowili chętni uczniowie w wieku 6-13 lat oraz ich rodzice i p. katechetka. Każdej grupie akompaniowali młodzi gitarzyści: Michalina Skrzypczak i Stanisław Paluszak. Kolędnikom towarzyszył ks. Proboszcz, który wędrował najpierw jedną grupą, a następnie przeszedł do drugiej grupy. Na koniec wszyscy Kolędnicy spotkali się w sali kinowej, aby uczestniczyć w Koncercie kolęd. Odwiedzając około 50 domów zebraliśmy znaczącą kwotę. Kolędnicy pozostawiali swoim ofiarodawcom pamiątkę w postaci otwartych dłoni, które nawiązują do gestu przekazania znaku pokoju i gotowości braterskiej pomocy.
  Był to czas miło i pożytecznie spędzony przez dzieci, ich opiekunów i Rodziców.
Mali Kolędnicy misyjni, którzy uczestniczyli w akcji pokazali, że nie boją się podejmowania trudnych wyzwań oraz potrafią poświęcić swój czas, aby kolędować.
  Mamy nadzieję, że nie zabraknie nam odwagi i entuzjazmu, by również za rok kolędować ulicami kaźmierskimi i zarażać innych swoją radością.
Dziękujemy Rodzicom, którzy z nami kolędowali poświęcając świąteczny czas na wspólne wędrowanie i niesienie Dobrej Nowiny innym.
  Za życzliwą i serdeczną odpowiedź na nasze pukanie do drzwi, za otwartość i hojność, z którą spotkaliśmy się podczas kolędowania kierujemy słowo DZIĘKUJEMY!

Copyright © 2020, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.