blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

   Komitet Odnowy Cmentarza (KOC) przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu został powołany w dniu 26 maja 2010 r. Do grupy członków założycieli należą tutejsi parafianie panowie: Marek Szafran, Andrzej Jaworski, Mieczysław Piotrowski i Remigiusz Kaczmarek. Organizacja otrzymała pełne poparcie proboszcza parafii ks. Krzysztofa Musiała. Na potrzeby KOC utworzony został osobny rachunek bankowy, dzięki czemu można wesprzeć finansowo jego działania. Jednym z głównych zadań jakie postawili sobie członkowie Komitetu Odnowy Cmentarza jest min. poprawienie ogólnej estetyki miejsca. Nie da się tego jednak zrobić bez wsparcia finansowego parafian firm i organizacji społecznych z terenu naszej gminy i parafii. Wiadomo, że nie da się wszystkiego zrobić od razu, dlatego zadania jakie postawili sobie członkowie KOC będą miały charakter długoterminowy i potrwają przynajmniej kilka lat. Pierwszym punktem działania Komitetu Odnowy Cmentarza było uregulowanie prawne terenu, na którym znajduje się kaźmierska nekropolia. Okazało się bowiem, że do tej pory cmentarz leżał na terenie pięciu działek, z których dwie były własnością Gminy Wiejskiej jedna Gminy Katolickiej kolejna należała do Gminy Ewangelickiej a jeszcze inna była własnością Skarbu Państwa. 

Komitet Odnowy Cmentarza

   Komitet Odnowy CmentarzaMinął kolejny rok funkcjonowania naszego społecznego ciała, jakim jest powstały przy naszej parafii Komitet Odnowy Cmentarza. Z tej racji w dniu 12 grudnia b/r zorganizowaliśmy w salce parafialnej spotkanie podsumowujące naszą działalność za miniony czas. Na spotkanie zaprosiliśmy ks. proboszcza K. Musiała oraz osoby, jak: wolontariuszy, darczyńców czy sołtysów, którzy swą pracą wspierają naszą aktywność.

  

Remigiusz Kaczmarek

   To już kwartał minął odkąd w dniu 26 maja br. przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Kaźmierzu został powołany Komitet Odnowy Cmentarza. O powstaniu tego ciała oficjalnie poinformował parafian ks. proboszcz Krzysztof Musiał czytając w ostatnią niedzielę maja stosowne oświadczenie, które zawarte było w ogłoszeniach parafialnych.

Copyright © 2023, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.