Pamiętaj o wylogowaniu przed opuszczeniem strony

LOGIN

" Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem ... " - 10.04.2011

Mocne są słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki " ( J 11,25 - 26)
Chrystus jest Panem życia i śmierci. To On sprawił ,że Jego przyjaciel Łazarz umarł. Po czterech dniach od jego pogrzebu, przychodzi, by dokonać jego wskrzeszenia. Chrystus dokonuje tego znaku, aby ludzie uwierzyli, że jest On prawdziwym Mesjaszem. I wielu Żydów uwierzyło w Niego. My wszyscy doświadczany tajemnicy śmierci swoich bliskich i znajomych. I ja umrę.  Wielką pociechą dla mnie są słowa Chrystusa, że będę żył na wieki. Ja nie przeminę, ale będę żył wiecznie w przyjaźni z moim Mistrzem.

" Powróćmy do źródła " - 27.03.2011

Chrystus w rozmowie z Samarytanką przeprowadza katechezę chrzcielną. Pragnie się na pić ze studni Jakubowej, dlatego prosi ją o wodę. Dalej wskazuje tej kobiecie na "wodę żywą ": "Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu " .

" Ten, kto pije wodę ze źródła Chrystusa, nosi to źródło w sobie, sam staje się źródłem. Woda jest obrazem życia. Dlatego też doskonale wyraża nasze zanurzenie w Chrystusie w sakramencie chrztu. Mając przez ten sakrament dostęp do źródła życia wiecznego, powinniśmy wobec tak wielu pragnień naszego świata na to źródło nieustannie wskazywać. My, chrześcijanie, znaleźliśmy przecież sens naszego życia, które nie wyparuje jak woda pozostawiona na pustynnym słońcu"

( z programu duszpasterskiego 2011/ 2012 str: 83)

Razem z Jezusem zwycieżaj złego ducha ! - 13.03.2011

Jezus jest kuszony po okresie postu przez szatana. Na każdą kuszącą propozycję odopwiada złemu duchowi słowami Świętej Księgi:

"Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" .

Otwórz swoje serce na oścież dla Dobrej Nowiny !

"Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego"

Nie stawiaj Panu warunków wstępnych, ale bezgranicznie Mu zaufaj !

"Idź precz szatanie ! Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz,"

Odrzucaj pokusy złego ducha od razu; nie wchodź w pokusę i oddawaj cześć samemu Bogu !

Budować swoje życie na skale czyli na Chrystusie ! 06.03.2011

Uczy papież Benedykt XVI: "Co to znaczy budować na skale? To znaczy budować mądrze. Jezus nie bez powodu przyrównuje tych, co słuchają Jego słów i stosują je w praktyce do człowieka mądrego, który zbudował dom na skale.. Głupotą jest bowiem budować na piasku, kiedy można budować na skale, dzięki której dom będzie mógł się oprzeć każdej zawierusze. Głupotą jest budować na takim gruncie, który nie daje pewności przetrwania w najtrudnieszych chwilach. Być mądrym, to wiedzieć, że trwałość domu, zalezy od wyboru fundamentu. Nie lękajcie się być mądrzy, to znaczy nie lękajcie się budować na skale!"

" Miłujcie waszych nieprzyjaciół " - 20.02.2011

" Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują " - takie duże wymagania stawia Jezus swoim wyznawcom. Chrystus dodaje dlaczego mamy tak czynić: " tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie " . Jeśli miłujemy naszych nieprzyjaciół i co więcej modlimy się o ich nawrócenie, wtedy jesteśmy szczerze zatroskani o ich zbawienie !!! . Bóg kocha wszystkich ludzi : dobrych i złych. Pragnie jednak, abyśmy byli podobni do Niego czyli stawali się świętrymi: " Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski ".

Miłować nieprzyjaciół to najtrudniejsza forma miłości bliźniego.

Czy potrafię tak postępować ?

Czy życzę dobrze drugiemu człowiekowi ?

Sól ziemi i światło dla świata - 06.01.2011

Pana Jezus mówiąc o zadaniach uczniów posługuje się metaforami: " Wy jesteście solą ziemi i wy jesteście światłem świata  ". Pierwsza metafora wymaga wyjaśnienia. W Izraelu nie wydobywa się soli kamiennej , tak jak u nas chociażby w kopalni soli w Wieliczce .Sól odparowuje z Morza Martwego .Sól może ulec zwietrzeniu i na nic się nie przyda. Chrześcijanin ma więc zachowywać swoją tożsamaść, postępować według zasad wiary i moralności i wtedy jest jakby " solą ziemi " czyli pokazuje innym ludziom na ChrystusaTen smak soli, która jest pożyteczna do konserwowania żywności, przypomina nam o tym, że mamy światu czyli ludziom wskazywać , co jest prawdziwą wartościa, co jest szlachetne i godne zachowania
Copyright © 2018 Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Sunday the 22nd. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free.