Pamiętaj o wylogowaniu przed opuszczeniem strony

LOGIN

" Przyjąć krzyż codzienności " - 28.08.2011

"W dzisiejszej Ewangelii Jezus przygotowuje uczniów na swoją, przyszłą mękę, ale jednocześnie też zapowiada im swoje zmartwychwstanie. Jego krzyż nie jest zwyczajnym, neutralnym znakiem. Jest obciążony, naładowany prawdziwym cierpieniem i stanowi uwieńczenie autentycznie przebytej drogi - drogi pogardy, odrzucenia i osamotnienia.  Śmierć Jezusa nie była końcem, lecz początkiem życia - życia w pełni. Odtąd krzyż stał się znakiem życia. Iluż to ludziom pomógł przejść mężnie przez ciemności, nieść to, co zdawało się być nie do udźwignięcia, znaleźć wyjście z sytuacji bez wyjścia! .

Jeśli odważymy się pójść śladami Jezusa, to doświadczymy nie tylko ciężaru krzyża, ale także jego wyzwalającej i zbawczej mocy. Zbawienie człowieka i świata wisi rzeczywiście na krzyżu ! "

( W Komunii z Bogiem str: 129 - 130 )

" Wiara gotowa na wszystko " - 14.08.2011

"Jezus zawsze zachęcał do ufnej modlitwy, zapewniając, że nasze prośby zostaną przez Boga wysłuchane. Dziwi więc nas Jego postawa wobec kobiety kananejskiej proszącej o uzdrowienie swojej córki. Aż trzy razy stanowczo i - według naszych odczuć - dość szorstko odrzucił jej prośbę. Dopiero za czwartym razem - Jezus dał się wreszcie przebłagać. Poganka wierzyła prosto, głęboko, z pasją, gotowa przyjąć wszystko - także i odmowę. Jezus widząc jej wiarę, spełnił prośbę " ( W komunii z Bogiem str: 115- 116)

Chrystus rzekł do niej: "O niewiasto, wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie, jak chcesz "

Czy my umiemy  z takim zaangażowaniem, jak ta poganka, prosić Boga w naszych sprawach ?

Bóg czasami, a raczej często, wystawia człowieka na próbę, aby sprawdzić, jaka jest jego wiara. Bądźmy odważni, konsekwentni w naszym wołaniu do Pana. On jeśli to jest zgodne z Jego wolą, wysłucha nas i umocni naszą wiarę.

" Rozdajmy to, co mamy " - 31.07.2011

Tłumy były wielkie. Mieli  pięć chlebów i dwie ryby. Chrystus dokonał cudu rozmnożenia chleba i suszonych ryb, aby ludzie się nasycili. To On tak naprawdę zaspokaja wszelkie dobre pragnienia człowieka.

"My także jak uczniowie z owymi pięcioma chlebami i dwiema rybami stajemy przed Jezusem, trzymając w rękach nędzne okruchy tego, czym moglibyśmy się podzielić. Więcej, Panie, nie mamy. Nie starczy tego nawet dla nas. Czy nie lepiej byłoby, gdyby każdy troszczył się o siebie ? Ale Jezus chce, abyśmy Mu te okruchy przynieśli. Pochyla się nad naszym niedostatkiem. Przed Nim możemy położyć i to nasze lub i . On dopełni to, czego my nie byliśmy w stanie doprowadzić do końca."

( W Komunii z Bogiem str: 113 - 114)

Dzielmy się więc z innymi tym , co najdroższe, naszym sercem !

Królestwa Bożego ciągle trzeba szukać ! - 24.07.2011

"Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną, poszedł, sprzedał wszytko, co miał, i kupił ją" - tak mówi dzisiaj do nas Chrystus. Królestwo Boże jest darem, który trzeba szukać i przyjąć. Ów ewangeliczny kupiec sprzedał wszystko, cały swój majątek, aby zdobyć tę wyjątkową perłę. Czy ja, jako uczeń Chrystusa, jestem w stanie poświęcić coś z siebie dla Królestwa Bożego? Co mi przeszkadza kochać i szukać Boga? Kto szuka Pana znajduje, bo mówi Jezus : "Szukajcie, a znajdziecie". Jeśli znajdę Boga, doświadczę Jego obecności,  to po raz kolejny mogę kontynuować moje poszukiwania, bogatszy o każde spotkanie z Nim.

Przypowieść o siewcy - 10.07.2011

"Przypowieść o siewcy zaprasza nas do odkrywania w jej obrazach prawdy o królestwie Bożym, o otaczającym nas świecie, o naszym chrześcijaństwie, o głoszeniu słowa Bożego, o chrześcijańskim wychowaniu, o kaznodziejach, o rodzicach, chrzestnych, katechetach, nauczycielach, o nas. Jezus zaprasza nas do ponownego odkrycia ufności w to , że wysiewane ziarno przynosi plon, że nasz wysiłek, nasze sianie nie jest daremne. Jego słowa są zachętą do uświadomienia sobie, że wielkość plonu nie zależy wyłącznie od nas: my siejemy, ale wzrost daje Bóg i kiedyś zaskoczy nas obfitością zbiorów. Trzeba więc siać i to z rozmachem, suto, hojnie wręcz rozrzutnie. Kto tak sieje, już w samym sianiu zbiera plon ufności. Siew i plon - to obrazy stawania się i bycia uczniem Jezusa, głoszenia Słowa i dawania świadectwa chrześcijańskiego życia. A to jest królestwo Boże: życie w obfitości ."

( W Komunii z Bogiem strona: 110 )

" Przydźcie do Mnie wszyscy ! " - 03.07.2011

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię " - to wielkie wołanie, to wielkie prgnienie naszego Pana ! Ludzie wierzący, bardzo często, nie przychodzą ze swoimi problemami do tego, który jest w stanie rozwiązać ich wszelki problem. Jezus zsyła swoje pokrzepienie przez dar Bożego słowa i dar Eucharystii.

"Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych." .Mamy więc według słów Pana Jezusa przyjąć ze spokojem jarzmo Dobrej Nowiny czy Bożych Przykazań. Chrystus stawia nam wymagania, ale także zsyła ukojenie czyli swoją łaskę i daje pokój serca. Nie bójmy się przychodzić do naszego Pana i Mistrza. Powierzajmy Mu z ufnością nasze życie.

Copyright © 2018 Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Sunday the 22nd. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free.