Pamiętaj o wylogowaniu przed opuszczeniem strony

LOGIN

" Bądźmy gotowi na spotkanie z Panem" - 06.11.2011

W kościele też nierzadko rozbrzmiewa nawoływanie: Nie śpijcie, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, oczekujcie Chrystusa. Dzisiejsza Ewangelia o pannach mądrych i nierozsądnych jest przypomnieniem: czuwaj, bo o godzinie, której się nie domyślasz, Pan nadejdzie. Panny roztropne miały dodatkową oliwę w naczyniach. Oblubieniec nadszedł i te zostały wpuszczone na ucztę. Oliwa może oznaczać wierność Bogu i gotowość na przyjście Jezusa Chrystusa w dzień Sądu Ostaecznego.

Czy jetem wierny Bogu w moich codziennych wyborach i działaniu ?

Czy jestem wiernym swoim zobowiązaniom,postanowieniom wobec moich bliskich i innych ludzi ?

Czy żyję w zgodzie ze sobą, z własnym sumieniem ?

Jezus na dzisiaj wszystkich ostrzega: "Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny"

" Wybrałem i uświęciłem tę świątynię ..." - 30.10.2011

Gdy jestem głodny, idę kupić coś do sklepu. Gdy chcę obejrzeć dobry film, idę do kina. Gdy chcę się pomodlić, idę do kościoła. Zaraz, zaraz. Nie muszę iść do kościoła, bo mogę pomodlić się w domu, na łonie przyrody. Bo przecież Bóg jest wszędzie. Boża Opatrzność podtrzymuje świat w istnieniu. Bóg dał człowiekowi rozum  i wolną wolę, aby dokonywał mądrych wyborów. Bóg dał człowiekowi wspólnotę Kościoła, aby szedł on bezpiecznie drogą zbawienia.

Dzisiaj dziękujemy za naszą parafialną świątynię, dom modlitwy .Tutaj Bóg działa przez kapłanów i wznosi z "żywych kamieni " czyli z naszych serc najwspanialszą świątynię swojej chwały. Św.Piotr woła do nas dzisiaj: " Wy również, niby żywe kamienie, tworzyć będziecie duchową świątynię, staniecie się świętym kapłaństwem po to, by przez Jezusa Chrystusa składać duchowe,miłe Bogu ofiary . " ( 2 P 2,5)

" Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego " - 23.10.2011

Pan Jezus przypomina nam dzisiaj największe czyli najważniejsze przykazanie:

"Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem". To wezwanie skierowane  jest do mnie, abym całą osobą moją , moim jestestwem, miłował Boga. Jezus liczy na to, że ze swoją miłością wejdzie we wszystkie moje myśli, pragnienia, marzenia. Tzn . ,że poddam Jego miłości siebie, takim, jaki teraz jestem !!!

"Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego" - przypomina nam Zbawiciel; tutaj zaczynają się schody. Trudno jest uznać, że mój bliźni też jest słaby, że może upaść i odejść od Boga. Dla mnie jako kapłana największą radością serca jest powrót do Boga tych " wielkich " grzeszników, którzy wracają do Pana przez sakrament pojednania po wielu, wielu latach. Niebo wyprawia wspaniałą ucztę z powodu tego człowieka.

Daj mi Panie Jezu łaskę skruchy i pokory serca, abym nie wywyższał się nad bliźnimi. Ja też jestem słaby i grzeszny, niech i oni mnie takim przyjmują .

Uczta mesjańska ze mną czy beze mnie ? 9.10.2011

"Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win " - tak prorok Izajasz wieści zbawienie przygotowane przez Boga. Mieć udział w uczcie mesjańskiej oznacza być zbawionym czyli żyć w pokoju wiecznym i w przyjaźni z Panem .

Chrystus ogłasza przypowieść o zaproszonych na ucztę. Ci ludzie wzgardzili tak wspaniałym wyróżnieniem. " Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie " Zaproszenie skierowane do wszystkich napotkanych ludzi oznacza powszechność zbawienia. Każdy, kto zechce, może przyjść na ucztę.

Czy cenię sobie zaproszenie Pana Jezusa na coniedzielną Eucharystię ?

Może często się wymawiam, może mówię po co tam pójdę? Przecież co tydzień mówią to samo !

Pamiętaj jednak Drogi Bracie, Droga Siostro, że jeśli chcesz być zbawionym czyli na uczcie w niebie, nie możesz lekceważyć sobie Boga i Jego praw !

Nie odrzucaj łaski niedzielnej Uczty Eucharystycznej !!!

" Twórzmy kulturę dialogu " - 25.09.2011

" Oto jeden mówi  tak i nic nie robi; drugi zaś mówi najpierw nie - później jednak czyni , to co trzeba.Działanie jest ważniejsze niż słowa .Przypowieść o dwóch synach stwarza dobrą okazję do zapytania o związek między słowami i czynami.To właśnie słowo, mowa, rozmowa sprawia, że nasze czyny rodzą i zacieśniają więzi między nami.Powinniśmy to sobie na nowo uświadomić - zwłaszcza w świecie, w którym słowa się zdewaluowały, gdzie ludzie przestają ze sobą rozmawiać.Ponowne odkrycie wagi słów i ich związku z czynami oraz tworzenie kultury dialogu miałoby z pewnością zbawienny wpływ na nasze wzajemne odniesienia.Język nie został nam dany po to, by nas poróżnić, oddalić od siebie, rozproszyć, lecz po to, by nas zbliżyć doi siebie, byśmy się lepiej rozumieli, by zrozumiałe były nasze czyny.Nasze usta i ręce będą mówiły tym samym językiem, a nasze  tak będzie znaczyło rzeczywiście  tak , a nasze  nie będzie prawdziwym nie

( W Komunii z Bogiem str: 124 - 125 )

" Panie, ile razy mam przebaczaC ? " 11.09.2011

Św. Piotr pyta dziś Jezusa: "Panie, ile razy mam przebaczać, jeżeli mój brat wykroczy przeciwko mnie ? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: , Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy " .

Wiemy z doświadczenia , że nie łatwo przebaczać naszym winowajcom. Religia nasza chrześcijańska nie poleca prawa odwetu, czy zemsty tzw. "wendetty" . Chrześcijanin, jeśli kocha Chrystusa i bliźniego, jak siebie samego, potrafi przebaczać  tym, którzy go skrzywidzili. Chrystus dał nam najpiękniejszy przykład z wysokości krzyża, gdy modlił sę do Ojca: "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią".

Gdyby ktoś nie chciał przebaczyć swojemu winowajcy i trwał w uporze, nie może wtedy otrzymać rozgrzeszenia w sakramencie pokuty i pojednania. Uczy nas bowiem Jezus: "Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu"

Copyright © 2018 Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Sunday the 22nd. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free.