Pamiętaj o wylogowaniu przed opuszczeniem strony

LOGIN

" Trwajcie w miłości mojej " - 13.05.2012

"Spotkanie Korneliusza z Piotrem zaowocowało zesłaniem darów Ducha Świętego na wszystkich słuchających. A ponieważ byli wśród nich poganie, dlatego zdumieni byli chrześcijanie żydowskiego pochodzenia. Po słowach Piotra ci, co otrzymali dary, przyjęli chrzest w imię Jezusa. Drugie czytanie wprowadza w klimat Ewangelii. Ciągle aktualna jest miłość i wciąż jej nam brakuje. Jan Apostoł prosi, abyśmy miłowali się wzajemnie. To jest nauka Pana, który mówił swym apostołom:

Bóg raduje się z miłości, dlatego pragnie, aby ona zakrólowała w ludzkich sercach. Każdy człowiek, który miłuje i zachowuje Boże przykazania, jest przyjacielem Jezusa, co jest darem i łaską, jest znakiem wybrania. Miłość chrześcijańska obejmuje wszystkich ludzi." ( "Kościół naszym domem" strony 78 - 79 )

" Pokój wam ! " - 22.04.2012

" W Ewangelii mamy kolejną epifanię. Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się apostołom w Jerozolimie. Apostołowie znów byli wylęknieni i zatrwożeni. Słyszą wówczas słowa: { Pokój wam }. To pozdrowienie wciąż brzmi w sercach wierzących. Chrystus zachęca ich także,aby zobaczyli ślady Jego ran, dotknęli Jego ciała. Pragnie ich jeszcze bardziej przekonać do tego, że jest żywy, dlatego prosi o posiłek. Spożywa pieczoną rybę - lepszego dowodu znaleźć nie można. To jest Pan żywy, zmartwychwstały."( " Kościół naszym domem str: 75 - 76)

Pan Jezus mówił dalej do apostołów: " Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia Zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego "

Nie tylko apostołowie powołani zostali do ewangelizacji. Ja również na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania jestem wezwany do dzieła przepowiadania Dobrej Nowiny. Czy mam w sobie zapał do świadczenia o Panu Zmartwychwstałym ?


Panie , Królu Miłosierdzia ,dotknij mego serca ! - 15.04.2012

Tomasz chciał dotykać ran Jezusowych. Nie uwierzył od razu w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dziękujemy ci spóźniony uczniu, dziękujemy ci zagubiony Tomaszu  za to, że nie było cię wtedy w wieczerniku. Dzięki temu zmieściłeś w sobie nas wszystkich, którzy nie spotkali Zmartwychwstałego twarzą w twarz. Dopiero po ośmiu dniach przychodzi ponownie Zmartwychwstały Pan i Tomasz widząc rany po Męce z wiarą wyznaje: " Pan mój i Bóg mój ! ". Chrystus zaraz dodaje: " Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli "

Dziękuję Ci Panie Jezu, że i mnie słabego grzesznika zaliczasz do grona błogosławionych czyli szczęśliwych ! Umocnij moją wiarę . Zabierz z mego serca ducha niewiary i pomóż mi odważnie wyznawać Cię przed światem.

" Tak Bóg umiłował świat ... " - 18.03.2012

" Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne " - jedno z najpiękniejszych zdań Pana Jezusa. Wielu mamy ludzi wierzących, ale nie praktykujących. Ludzie ci odwrócili się od Boga i od Kościoła. Ci ochrzczeni katolicy żyją tak,jakby Boga nie było. Słyszeli Dobrą Nowinę, bo chodzili kiedyś na lekcje religii. To bardzo smutne. Ilu naszych parafian odwróciło się od Boga !!! Dziękujemy Bogu za tych parafian, którzy nie tylko wierzą, ale przyznają się do Chrystusa i są blisko Niego.

Dziękuję Ci Jezu, mój osobisty Zbawicelu, że Ty umarłeś na krzyżu za mnie, abym miał życie wieczne. Dziękuję Ci, Panie za każdą Eucharysrię, za dobrą spowiedź. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty czuwasz nade mną, abym nie zginął czyli abym nie był martwy duchowo.

Z obłoku odezwał się głos - 04.03.2012

" I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: { To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie } ". Na górze Tabor Chrystus objawia wybranym apostołom swoje Bóstwo. Chce umocnić ich wiarę; dodać im otuchy, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża.

- Czy już zacząłem słuchać uważnie mojego Mistrza w tym Wielkim Poście ?

- Czy to, co głosi Jezus jest dla mnie bardzo ważne i może mnie zmienić ?

Rekolekcje będą do środy. Czy mam pragnienie spotkać na nich mojego Zbawiciela ?

Aby słuchać uważnie słów Pana Jezusa, potrzeba pokory i zaufania Mu, że tylko On może uczynić mnbie nowym człowiekiem. Ja ze swej strony będę się starał wypełnić w moim życiu Jego wspaniałą Dobrą Nowinę .

Jezus Miłosierny - 19.02.2012

Czterech akrobatów niesie na noszach chorego przyjaciela, który był sparaliżowany czyli nie miał władzy nad swoim ciałem. Ci ludzie tak kochali swojego przyjaciela, że "Nie mogąc z powodu wnieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus widząc ich wiarę, rzekł  do paralityka: "Synu odpuszczają ci się twoje grzechy "

Jak dobry jest nasz Zbawiciel ! Zależy Mu na zbawieniu każdego człowieka. Mówi stara legenda, że stary diabeł postanowił pójść na ziemię i zaczął wmawiać ludziom, aby unikali spowiedzi świętej. Chrystus pragnie wprowadzić do raju każdego człowieka dobrej woli. Tak, a jesli, ktoś ma złą wolę ? Wtedy trzeba się modlić za takiego "zatwardzialca". Można w jego imieniu pościć, namawiać do wejścia na drogę nawrócenia. Jeśli nie usłucha, niech ci będzie jak poganin lub celnik ! - tak uczy Jezus Miłosierny. Każdy chrześcijanin ma swój rozum. Bóg nikogo nie zmusza do nawrócenia. Jezus mówi: "Jeśli chcesz !!!!"

Copyright © 2018 Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Sunday the 22nd. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free.