A. Borowiak, A. Szopa
   Św. Jan Paweł II to człowiek pełen mądrości i dobrego humoru. Słowa, które kierował wypływały z Jego serca i powodowały refleksje u słuchającego. Ojciec Święty uczył tak jak żył i żył tak jak uczył. Pozostawił po sobie bogatą naukę, którą powinniśmy rozwijać w życiu.
W tym roku obchodzimy Wielki Jubileusz 100 lecie Urodzin Św. Jana Pawła II. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu upamiętnili to wydarzenie poprzez: wykonanie urodzinowego tortu, napisanie podziękowań i wykonanie laurek dla Dostojnego Wielkiego Jubilata. Możemy czuć się dumni, że jesteśmy Jego "Żywym Pomnikiem", o którym w tak zabieganym naszym życiu wspomnieliśmy naszego Wielkiego Świętego i Jego wielkie przesłanie do Nas.