blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Remigiusz Kaczmarek

„Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,

Pod przymiotami ukryty chleba!

Zagrody nasze widzieć wychodzi

I, jak się dzieciom Jego powodzi.” …

Boże Ciało AD 2017Ten fragment wiersza polskiego poety doby oświecenia; Franciszka Karpińskiego w sposób prosty i jasny przypominam nam po co idziemy w procesyjnym marszu w czwartkowe święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tak też było podczas tegorocznego kaźmierskiego Bożego Ciała. Eucharystyczny Chrystus przeszedł ulicami zaglądając do okien domostw, firm i w nasze serca a ludzie idąc za Najświętszym Sakramentem przystawali przy czterech ołtarzach modląc się i słuchając Słowa Bożego. Piękny i ciepły był to czerwcowy; piętnasty dzień miesiąca. Rzec można - Boży Dar dla ludu sławiącego swego Boga. Dar pokrzepienia serc, dar wzmocnienia naszej wiary okazanej publicznie.

W tym roku na prośbę ks. proboszcza parafianie zbudowali ołtarze, które stanęły przy ulicach: Jabłoniowej, Topolowej i Dworcowej. Były one usytuowane przy posesjach państwa Kotlarzów – 1 ołtarz, Laskowskich – 2 ołtarz oraz Lubków – 4 ołtarz. Dzięki uprzejmości właścicieli marketu „Dino” rodzice dzieci komunijnych mogli właśnie w tym miejscu przygotować 3 ołtarz, gdzie sprawowana była Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył proboszcz ks. Krzysztof Musiał. Słowo Boże, do wiernych wygłosił ks. Maciej Przybylak.. Baldachim nieśli panowie sołtysi a w uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu, Gimnazjum w Kaźmierzu, OSP Radzyny, OSP Sokolniki Małe oraz poczty parafialne. Nad bezpieczeństwem uczestników procesji poprowadzonej nową trasą czuwali tradycyjnie druhny i druhowie z OSP Kaźmierz. Ks. proboszcz w swym podziękowaniu wyraził wdzięczność osobom z wymienionych wyżej instytucji i serdeczne słowo skierował również do innych osób bez pomocy których nie byłoby tej pięknej uroczystości. Do grona tego zaliczył: rodziny i ich sąsiadów przygotowujący ołtarze, dzieci w tym również pierwszo-komunijne i ich rodziców a także kaźmierskie szkoły, pracowników zakładu ZUK, właścicieli marketu „Dino”; orkiestrze dętej grającej pod przewodnictwem p. Piotra Pospiesznego. a także szafarzom, p. kościelnemu i p. organiście. Osobne podziękowanie ks. K. Musiał skierował do ks. wikarego. Jak się okazuje była to dla ks. Macieja ostatnia świąteczna homilia wygłoszona w naszej parafii. Decyzją arcybiskupa poznańskiego został on skierowany po wakacyjnej przerwie do pracy w nowym miejscu.

Za rok ….. a za rok proboszcz zdradził jak sam określił - newsa, że procesja Bożego Ciała przejdzie swą tradycyjną trasą wokół rynku.


Copyright © 2020, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.