blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Remigiusz Kaczmarek

Bierzmowanie AD 2018„Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.
Przyjdź jako Mądrość do dzieci. Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości. Weź wszystko, co moje jest.”
 W niedzielę 3 czerwca radując się świętem Dziękczynienia oraz będąc w tym szczególnym czasie łaski w oktawie Bożego Ciała młodzież naszej parafii napełniła swe serca radością wypływającą z faktu, że zostali oni namaszczeni olejem i przeszli do nowego i ostatecznego życia z Bogiem. Słowa pieśni przytoczonej we wstępie popłynęły tego dnia z ust wiernych na wstępie Mszy świętej odprawionej o godz. 16-ej. To właśnie w trakcie tej Najświętszej Ofiary Ciała i Krwi Chrystusa - Ks. Bp. Grzegorz Balcerek; Wikariusz Generalny Archidiecezji Poznańskiej udzielił 77-miu młodym ludziom Sakramentu Bierzmowania.

W świątyni wraz z bierzmowańcami i świadkami zgromadzili się również ich najbliżsi, których reprezentanci na początki Eucharystii powitali dostojnego gościa i poprosili biskupa o udzielenie zebranej tu młodzieży namaszczenia a co za tym idzie - Darów Ducha Świętego.
 Po Ewangelii ks. biskup przeprowadził dialog z ks. proboszczem pytając przy tym, czy młodzi wiedzą, jak godny dar mają otrzymać i czy są godni przyjąć ten sakrament i czy przygotowali się do niego należycie. Ks. Proboszcz potwierdził godziwe  przygotowanie się kandydatów do tej uroczystej chwili. Oni z kolei chórem w obecności kapłanów, rodziców, świadków i pozostałych członków Kościoła poprosili osobiście o udzielenie im tegoż Sakramentu. Zapewniali przy tym, że pragną być zawsze gotowi do dawania świadectwa swej wiary i postępowania według jej zasad.
 Następnie głos zabrał bp. Balcerek, który w swym pasterskim słowie w szczególny sposób odniósł się do sprawy wypełniania obowiązku uczestniczenia ludu bożego w niedzielnej Mszy Świętej. Powiedział min.:
 Jeszcze raz w tym tak wielkim dniu, w którym przyjmiecie Sakrament Bierzmowania modlę się za Was o Dar Żywej Wiary! I życzę Wam, abyście zachowali tę Żywą Wiarę w Jezusa Chrystusa składającego Ofiarę Mszy Świętej i dającego się nam w Komunii Świętej. Bowiem w tych dniach Eucharystycznych miarą naszej wiary w Eucharystię jest wierność Mszy świętej w każdą niedzielę. Powiem tak kochani – to jest najważniejsza godzina całego tygodnia – Najważniejsza Godzina!  
 Powiedzcie kochani tak na szybko: jeden tydzień a siedem dni …. ile to jest godzin? ….......  168 godzin. I na te sto sześćdziesiąt osiem godzin jest taka jedna, najważniejsza ….. PAMIĘTAJCIE! ….. jest czas na pracę, dla was czas szkoły i nauki, czas wypoczynku i zabawy i czas innych jeszcze spraw ale najważniejsza godzina całego tygodnia jest jedna. I zobaczcie jakie to jest piękne, gdziekolwiek na świecie  żyją uczniowie Pana Jezusa, … gdziekolwiek! To nie, że tutaj w Polsce czy tu - u Was ale gdziekolwiek na świecie w Dzień Pański ludzie gromadzą się na Mszy świętej.
Może tam, gdzieś na stepach Kazachstanu pokonują dziesiątki kilometrów, aby być na  niedzielnej Miszy świętej. Może na zachodzie czy wschodzie Europy, w Afryce, w Ameryce południowej czy północnej - gdziekolwiek żyją uczniowie Jezusa Chrystusa w Dzień Pański, który jest świętowaniem Zmartwychwstania Pana Jezusa GROMADZĄ SIĘ uczniowie na Mszy świętej.
 Miarą naszej wiary w Eucharystię jest wierność niedzielnej Mszy świętej! Dla człowieka żywej wiary to nie będzie zdziwienie: jak to - to dzisiaj mam iść na mszę!? To będzie coś oczywistego – w niedzielę, w Dzień Pański uczeń Chrystusa uczestniczy w niedzielnej Mszy świętej nawet, gdy nieraz trzeba będzie  pokonać parę, paręnaście czy parędziesiąt kilometrów. Nawet, kiedy wyjedzie się na wakacje i kiedy są różne inne atrakcje, kiedy może ogarnia nas pokusa lenistwa!? …. ale właśnie droga młodzieży - po to otrzymujecie Moc Ducha Świętego i Jego Dar, abyś tej wierze, w miłości do Jezusa Eucharystycznego, abyście zawsze mieli czyste serce ,wielką miłość i wolne serce - wolne od grzechu, które gotowe jest przyjąć dar  tej miłości …...  i tego wam kochani bardzo życzę. To są moje życzenia.
 Po wygłoszeniu homilii, biskup wraz z kapłanami obecnymi przy Stole Pańskim tj. ks. kan. Mariuszem Marciniakiem – dziekanem dekanatu Szamotulskiego,  ks. kapelanem Adamem Sławińskim SAC, ks. proboszczem Krzysztofem Musiałem oraz ks. wikarym Markiem Frąckowiakiem wyciągnęli ręce nad kandydatami i wypowiedzieli słowa modlitwy:  - Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. - po czym młodzież po kolei podchodziła do klęczników i przyjmowała Sakrament Bierzmowania.
  W dalszej części tego uroczystego Modlitewnego Spotkania wierni odmówili modlitwę powszechną, przyjęli do swych serc Chrystusa Eucharystycznego i wysłuchali słów kończących tę uroczystą celebrę. Najpierw w imieniu młodzieży delegaci złożyli swoje podziękowanie ks. biskupowi Grzegorzowi, za udzielenie Sakramentu Bierzmowania oraz podziękowali swym kapłanom tj. Ks. proboszczowi Krzysztofowi i ks. Markowi za przygotowanie ich do tej uroczystej chwili składając przy tym na ręce kapłanów kwiaty.
Również ks. bp. Grzegorz Balcerek zabrał głos życząc bierzmowańcom, aby jeszcze pogłębiali swoją więź z Jezusem w Kościele i w swym dalszym życiu postępowali według zasad wiary. Podziękował także rodzicom, opiekunom, katechetom i wychowawcom za przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu oraz za udział w tej ważnej uroczystości.
  Dziękujmy Panu Bogu i my parafianie za te wszystkie dary, które łączą się z tym sakramentem. Dziękujmy za kolejne pokolenie uczniów Jezusa, które jeszcze mocniej zechciało umacniać swą więź z Kościołem oraz za udzielenie tym młodym ludziom tej specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Niech Duch Święty obdarza ich i nas wszystkich swymi łaskami i mocą.
                                                                                          tekst i foto: R. Kaczmarek

Copyright © 2020, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.