blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Spis treści

obraz glowny
 

 NOWENNA DO MATKI BOSKIEJ KAŹMIERSKIEJ

   O Matko Nieustającej Pomocy /z największą ufnością przychodzę dzisiaj /przed Twój święty obraz, /aby błagać o pomoc Twoją. / Nie liczę na moje zasługi, /ani na moje dobre uczynki, /ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa /i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. /Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela /i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. /Tenże Syn Twój umierając / dał nam Ciebie za Matkę. /Czyż więc nie będziesz dla nas, /jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? /Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, /przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, / przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko, /proszę Cię najgoręcej, / byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, /której tak bardzo pragnę i potrzebuję

(w tym miejscu wymienia się prośby)

Wpisz swoją prośbę  >>>KLIKNIJ<<<


   Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, / jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie / udzielić nam wszelkich owoców Odkupienia. / Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, / abyś je nam rozdzielała. / Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko / u Serca Jezusowego tę łaskę, / o którą w tej nowennie pokornie proszę, / a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie / przez całą wieczność. Amen.

WSPÓLNE PODZIĘKOWANIA

Matko Boża Kaźmierska, my Twoi poddani zaufaliśmy Synowi Twojemu i Tobie Śliczna Pani. Przyjmij nasze dziękczynienia:
Powtarzamy: Dziękujemy Ci Matko Nieustającej Pomocy
- za uzdrowienia z choroby,
- za pocieszonych w strapieniu,
- za ocalonych z rozpaczy,
- za podtrzymanych w zwątpieniu,
- za wyzwolonych z mocy grzechu,
- za litość nam okazaną,
- za wysłuchanych w błaganiu,
- za miłość Twą macierzyńską,
- za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone,


WSPÓLNE BŁAGANIA


Matko Boska , gdy Twój Syn konał na krzyżu dał nam Ciebie za Matkę. Bądź nią zawsze dla nas w Kaźmierzu i wysłuchaj naszych błagań:
Powtarzamy: Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy
- za chorych, abyś ich uzdrowiła,
- za strapionych, abyś ich pocieszyła,
- za płaczących abyś im łzy otarła,
- za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
- za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
- za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
- za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
- za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
- o wysłuchanie wszystkich próśb naszych,

   O Maryjo,/ Matko Ukochana, nasza Kaźmierza Radosna Pani,/ która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, / z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp / z naszymi wspólnymi prośbami. / Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. / przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. / Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej, pomagaj nam nieustannie.
Powtarzamy: Pomagaj nam nieustannie


- Wielka Matko Boża,
- Matko nasza najlepsza,
- Pośredniczko nasza u Boga,
- Szafarko łask wszelkich,
- Matko świętej wytrwałości,
- Umocnienie słabych,
- Ucieczko uciśnionych,
- Żywicielko głodnych,
- Opatrzności ubogich,
- Cudowna Lekarko w chorobach,
- Wychowawczyni powołań kapłańskich,
- Czuła Matko sierot,
- Opiekunko rodzin,
- Pani naszych losów,
- Obrona nasza na Sądzie,
- Kaźmierza Radosna Pani,
Antyfona
Tyś naszą ucieczką o Pani,
Pomocą w uciskach i smutku.


MODLITWA

Módlmy się.
Matko Boska Kaźmierska, wiernym czcicielom i sługom Twoim dla zbawienia bądź Patronką; wspieraj nas i wspomagaj oraz broń od wszelkiego zatracenia. Panie Jezu Chryste, któryś nam Najświętszą Rodzicielkę czcić nakazał, tym wszystkim, którzy w tym Cudownym Obrazie Kaźmierskim Ją czcimy, daj, abyśmy Twoją i Jej opieką za życia i po śmierci cieszyć się mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Copyright © 2023, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.