Pamiętaj o wylogowaniu przed opuszczeniem strony

LOGIN

Artykuły

Św. Anna - Matka Maryi - babcia Jezusa

Utworzono: wtorek, 27, lipiec 2010

Tak się składa iż nasza parafia należy do tych, które mogą poszczycić się obchodzeniem więcej niż jednego święta patronalnego. Odpust ku czci św. Anny w kościele katolickim jest obchodzony w dniu 26 lipca, a wspominam o tym, ponieważ właśnie to święto jest nierozerwalnie związane z naszą wspólnotą.

Toż to właśnie w naszym kościele jest kaplica jej poświęcona, a jak źródła historyczne podają już za pięć lat będziemy obchodzić pięćset lecie jej istnienia. W opracowaniu ks. Władysława Swobody „Dzieje kościoła w Kaźmierzu” wspomina on, iż w owym czasie kult tej świętej był bardzo ożywiony i rozpowszechniony na naszym terenie. Przyczynił się do tego min. ówczesny dziedzic Kaźmierza - Jan Niegolewski. Ks. Władysław przytacza również, że jest on uznawany za fundatora kaplicy św. Anny oraz twórcę i założyciela w naszej parafii tzw. „Bractwa św. Anny”. Szerzej o tych historycznych aspektach pisaliśmy przed rokiem. Ja tylko chciałbym dodać iż wspomniane tu bractwo w Polsce istnieje i działa do dzisiaj. Głównym ośrodkiem Bractwa św. Anny jest Sanktuarium św. Anny Samotrzeciej. Mieści się ono w województwie opolskim na Górze św. Anny. Obecnie podstawowym zadaniem członków tegoż stowarzyszenia jest szerzenie kultu św. Anny. Także troska o jedność i miłość w rodzinach, jak również modlitwa w intencji matek oczekujących potomstwa. Ponadto bractwo dba o chrześcijańskie wychowanie dzieci i pomaga rodzinom wielodzietnym. Członkiem Bractwa może zostać każdy pełnoletni człowiek wierzący i praktykujący.

Wracając na nasze podwórko muszę stwierdzić, iż pomimo tego, że święto przypadło w tzw. dzień powszedni to kościół wypełnił się wiernymi w znacznym stopniu.

ks. Proboszcz powitał wszystkich przybyłych na tę uroczystość

W tym roku Sumę odpustową odprawił ks. Zdzisław Korcz CR - kapelan posługujący na co dzień w Sokolnikach Wielkich; który w swojej homilii przedstawił postać św. Anny.

Po zakończeniu tej uroczystej Eucharystii zebrani odmówili „Litanię do św. Anny”, a celebrę dopełniła procesja, która przeszła wokół kaźmierskiej świątyni.

Po powrocie do wnętrza i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem uroczyście odśpiewano pieśni „Te deum Laudamus” oraz „Boże coś Polskę”.

Po tej części uroczystości ks. proboszcz poprosił jeszcze celebransa by ten poświęcił odrestaurowane ołtarze boczne, które są ustawione w nawie głównej. ks. Zdzisław odmówił stosowną modlitwę i nie szczędząc wody święconej obficie pokropił oba ołtarze.

Ksiądz Krzysztof jeszcze raz zabrał głos tym razem by złożyć podziękowania wszystkim przybyłym wiernym. Szczególne słowa skierował do mieszkańców Kopaniny i Gorszewic za okazaną wszelką pomoc i udekorowanie ołtarza św. Anny. Ponadto wyrazy podziękowania przekazał matkom różańcowym niosącym sztandary i obraz Matki Bożej, asyście przy baldachimie, organiście, ministrantom i naszemu klerykowi Bartłomiejowi. Osobne wyrazy wdzięczności złożył ksiedzu Zdzisławowi za poprowadzenie tegorocznej sumy oraz księżom Romanowi Janeckiemu - proboszczowi z Niepruszewa i Michałowi Pękalowi - wikariuszowi z parafii św. Krzyża w Szamotułach, którzy uczestniczyli w tegorocznych uroczystościach odpustowych.

Odpust – słowo to w wyobraźni dziecięcej od razu kojarzy się jednoznacznie ze straganami, zabawkami i okolicznościowymi piernikami. Nawet dzisiaj w dobie zapełnionych półek sklepowych i wszech ogarniających nas marketów nie sposób przejść obojętnie obok takich kramików. Ich kolorowe „cacka” przyciągają oczy i kuszą by coś nabyć. Samo słowo „odpust” ma jednak bardziej religijny charakter. W teologii kościoła katolickiego ta definicja oznacza darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Odpust może być „zupełny”, jeśli jest darowaniem całej kary. Może być również „cząstkowy” jeśli jest jedynie zmniejszeniem tej „Bożej kary”. Jedynym dysponentem odpustów w Kościele jest papież. Tylko on może określać warunki jego uzyskania, lub delegować swą władzę w tym przedmiocie innym. Delegacja ta nie może być przekazywana dalej, chyba, że zgody takiej również udzielił „ojciec święty”. Starający się o odpust może pozyskać go dla siebie lub za jakąś zmarłą osobę, a uzyskuje się go poprzez spełnienie odpowiednich warunków i wykonanie przypisanych takiemu odpustowi czynności. Tymi warunkami koniecznymi i wspólnymi dla wszystkich odpustów są: - bycie ochrzczonym i nieekskomunikowanym; - bycie w stanie łaski uświęcającej; - posiadanie szczerej intencji uzyskania odpustu; - wykonanie w określonym czasie i w określonej formie czynności związanych z odpustem. Wspomniane tu czynności mogą być różnorakie np.: - odmówienie określonej modlitwy, - dokonanie dobrego uczynku; - wykonanie określonej praktyki religijnej. Czynności te mogą być ponadto związane z określonym czasem i miejscem jak np. : - przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej lub pobożny udział w tej ceremonii; - pobożne nawiedzenie kościołów, bazylik lub innych świątyń i odmówienie tam modlitwy „Ojcze nasz” oraz wyznania wiary; - nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych.

Podstawowe zasady dotyczące uzyskiwania odpustów zawarte są w prawie kanonicznym. Nad właściwym sprawowaniem odpustów czuwa w Kościele Katolickim trybunał noszący miano Penitencjaria Apostolska. Publikuje ta instytucja również tzw. Enchiridion Indulgentiarum, który jest takim swoistym katalogiem odpustów.

Litania do św. Anny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, - Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - módl się za nami.

Święta Anno, - módl się za nami.
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, - módl się za nami.
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego, - módl się za nami.
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, - módl się za nami.
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego, - módl się za nami.
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi, - módl się za nami.
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej, - módl się za nami.
Święta Anno, miłością Bożą pałająca, - módl się za nami.
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast, - módl się za nami.
Święta Anno, przykładzie wiernych żon, - módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wszystkich matek, - módl się za nami.
Święta Anno, cicha i pokorna, - módl się za nami.
Święta Anno, Matko sprawiedliwa, - módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci d1a Boga, - módl się za nami.
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego, - módl się za nami.
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości, - módl się za nami.
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary, - módl się za nami.
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości, - módl się za nami.
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych, - módl się za nami.
Święta Anno, obrono sierot i wdów, - módl się za nami.
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych, - módl się za nami.
Święta Anno, ucieczko błądzących, - módl się za nami.
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól, - módl się za nami.
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga, - módl się za nami.

Prosimy Cię, święta Anno,

Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś podróżujących od wypadków zachowała, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła, - wysłuchaj nas, Święta Anno.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Anno,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie,

abyśmy za Jej przykładem. służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen

Foto R.Kaczmarek

Copyright © 2018 Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Thursday the 26th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free.