blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Jerzy Oses

Ks. Cyprian Wojciech Jarochowski (1831-1898)

Urodzony 12 kwietnia 1831 roku w Sokolnikach Małych syn Cypriana Łukasza i Konstancji z Trąmpczyńskich. Brat znanego historyka Kazimierza. Ksiądz – działacz społeczny, działacz powstańczy w roku 1863. W roku 1852 ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W roku 1854 ukończył seminarium duchowne i wyjechał na zachód europy w celu dalszych studiów. W roku 1856 otrzymał świecenia kapłańskie i skierowany został do parafii w Krobi jako wikariusz.

Tam po raz pierwszy naraził się ówczesnym władzom, która oskarżyła go o wygłoszenie „podburzającego” kazania podczas mszy pogrzebowej pułkownika Andrzeja Niegolewskiego. Sprawę wyciszono jednak ks. Cypriana przeniesiono do Poznania. W roku 1859 skierowano go do parafii w Pogorzeli, gdzie w latach 1861-62 był organizatorem manifestacji patriotycznych. W pierwszych miesiącach roku 1862 odbywały się wybory do sejmu pruskiego. W tym czasie ks. Jarochowski prowadził aktywną agitację na rzecz Władysława Niegolewskiego. Z tego powodu po raz kolejny oskarżony zostaje przez władze pruskie o nadużywanie ambony dla celów politycznych. Jednak sąd, przed którym stanął uniewinnił go i uniknął kary. W czasie powstania styczniowego (1863–1864) ks. Cyprian Jarochowski brał czynny udział w pacach organizacji cywilnej. Organizował oddziały dla generała Edmunda Taczanowskiego i pełnił funkcję komisarza cywilnego w powiecie krotoszyńskim. Podróżował również w sprawach powstańczych do Galicji. Po dokonaniu przez policję rewizji w domu księdza osadzony został na krótko w wiezieniu. Z braku dowodów zwolniono go jednak po czy ponownie aresztowano go w czerwcu roku 1863. Uwięziony został w Moabicie a jego majątek skonfiskowano. W śledztwie ks. Jarochowski próbował wypierać się swojej działalności powstańczej. Nikogo nie obciążając podkreślał jednak swoją sympatię do walczących. Niestety pogrążyły go dokumenty znalezione w Pałacu Działyńskich. Osądzony w procesie Berlińskim ks. Cyprian Jarochowski skazany został na 15 miesięcy wiezienia. Karę odbył w twierdzy Ehrenbreitstein k/ Koblenz.

 

kościół w Pępowie

Zwolniony z wiezienia 25 września 1866 r. powrócił do wielkopolski obejmując parafię w Pępowie (dawna nazwa Pempowo). Tam dał się poznać jako propagator pracy organicznej.

cmentarz w Pępowie - nagrobek ks. Cypriana Jarochowskiego

Ksiądz Cyprian Wojciech Jarochowski zmarł w Pępowie 17 stycznia roku 1898 i tam został pochowany.

Materiał powstał dzięki życzliwości p. Wita Ładysława Jarochowskiego i Wojciecha Jarochowskiego, którzy udostępnili biografię i fotografie.

Bibliografia: Żychliński L. "Kronika żałobna rodzin wielkopolskich" 1863-1876,  P. 1877; Żychlińsk, XXII; - Anklage-Schrift des Oberstaats-Anwalts..., Berlin 1865; Schmitt H., Listy do żony, Wr. 1961;-"Dzien. Pozn." 1898; "Kur. Pozn." 1898; Kurpisz L.,Ks. C. J. ,"Kronika Gostyńska" T.10: 1939 z. 204

Copyright © 2020, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.