blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Jerzy Oses

KEMNITZ Zygmunt (1871-1932), proboszcz w Kaźmierzu

Ur. 11 VI 1871 w Wylatowie pod Mogilnem w rodzinie nauczyciela Wojciecha i Antoniny z Pokorów. Maturę zdał 19 II 1895 w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, po czym studiował teologię w seminariach poznańskim i gnieźnieńskiem. Święcenia przyjął 19 II 1899 i kolejno pełnił obowiązki wikariusza w Czempiniu (dek. kościański), od lipca tegoż roku w Bukowcu (dek. grodziski), w latach 1900-1902 w Pawłowicach (dek. krobski) i 1902-1904 w Odolanowie (dek. koźmiński). Pierwszą samodzielną pracę otrzymał w 1904 jako komendarz w Bonikowie (dek. kościański), a po czterech latach taka samą funkcję w Wyszanowie (dek. kępiński). Od 1 I 1912 duszpasterzował w Kaźmierzu (dek. obornicki), gdzie był proboszczem do śmierci. Z nielicznych informacji wynika, iż K. w czasach zaborów aktywny był w polskim ruchu wyborczym, tak podczas swej pracy w Wyszanowie, gdzie uczestniczył w 1909 w zebraniu wyborczym, jak i później też w Kaźmierzu. Tu wybrano go w 1914 do obwodowego komitetu wyborczego, wchodzącego w skład Komitetu Wyborczego w Szamotułach. W kolejnych parafiach patronował Katolickiemu Towarzystwu Robotników Polskich – w Bonikowie oraz w Kaźmierzu, gdzie w roku 1913 należało 206 członków. W 1928 założył w Kaźmierzu Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (męskiej), któremu też patronował. Był poza tym członkiem zwyczajnym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zmarł w Poznaniu 29 I 1932 w szpitalu SS. Elżbietanek (chorował na serce), a pochowany został obok swej matki na cmentarzu w Kaźmierzu.

Elenchus 1896-1934; Księga pam. PTPN, s. 173; - B i a ł o b ł o c k i, Absolwenci; W i l c z y ń s k i, Katolickie organizacje, s. 238 (aneks); - „Dzien. Pozn.” 1914 nr 44; „Kośc. Dzien. Urz.” 1899 s.16, 51, 1900 s. 29, 1904 s. 42, 1908 s. 25, 1912 s. 10; „Kur. Pozn.” 1932 nr 66; „Mies. Kośc. Archid. Gnieź. i Pozn.” 1932 nr 4; „Robotnik” 1906 nr 9, 1913 nr 19 (dod.); - AAP KA 501; APP PP 3496, f. 108.

ks. Leszek Wilczyński

Dziękując serdecznie ks. Leszkowi Wilczyńskiemu za przesłany materiał dotyczący ks. Kemnitza dodam tylko, że grobowiec księdza proboszcza znajduje się u stóp figury Matki Boskiej na cmentarzu przykościelnym. Faktycznie najstarsi parafianie potwierdzają, że w miejscu tym  spoczywa również matka ks. Zygmunta.

Copyright © 2021, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.