blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Jerzy Oses

Dokładnie 60 lat minęło od czasu, kiedy w kaźmierskim kościele rozległy się pierwsze dźwięki nowych organów. Organy po długotrwałych staraniach sprowadził z Obrzycka ówczesny proboszcz naszej parafii wielki miłośnik muzyki ks. Wacław Faustmann.

Zdaniem fachowców były to najlepsze organy wiejskie w Polsce. W ostatnich latach jednak instrument stracił swoje dawne brzmienie wydając dziwne dźwięki, po których można było się domyśleć że kościelne organy domagają się naprawy. Pewnie za sprawą opatrzności Bożej obecny proboszcz kaźmierskiej parafii ks. kanonik Zdzisław Potrawiak również kocha muzykę i dlatego podjął się tego trudnego zadania, jakim niewątpliwie jest remont wspomnianych organów. Po ogłoszeniu przez proboszcza tego faktu zaczęła się zbiórka pieniędzy na remont. Pomimo tego, że parafia zwróciła się o pomoc finansową do kilku firm tylko trzy z nich: Firma Hochland Polska, Bank Spółdzielczy w Dusznikach oraz Urząd Gminy Kaźmierz podeszły poważnie do tematu wspomagając parafię w kosztownej inwestycji. Resztę pieniążków pozyskano z ofiar składanych prze parafian oraz od prywatnych sponsorów, którzy pozostali anonimowi.

Na wykonawcę remontu wybrano

Pracownię Organów Artur Kaczmarek – Daniel Iwanowski z Poznania

Firma ta wykonała swą pracę po mistrzowsku. Wczoraj po zakończonym właśnie remoncie, który trwał cały rok organy zagrały zapewne tak pięknie jak wtedy w 1946 roku kiedy to podobno swym dźwiękiem oczarowały wszystkich zebranych w kościele.

Podczas mszy św. odpustowej ponieważ wczoraj właśnie miały miejsce uroczystości odpustowe w naszej parafii (Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny patronki parafii kaźmierskiej) na organach grał osobiście wykonawca remontu p. Daniel, który jest studentem Poznańskiej Akademii Muzycznej. Trudno było doszukać się w muzyce choćby odrobiny fałszu. Instrument gra jak nowy a firma zasługuje na słowa uznania.

Poświęcenia wyremontowanego instrumentu dokonał ks. kanonik Kazimierz Szachowicz referent ds. muzyki kościelnej Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.

Panowie Artur i Daniel - wykonawcy remontu otrzymali z rąk ministrantów symboliczne kwiaty w podziękowaniu za ich pracę. Mamy nadzieję, że wyremontowane organy będą służyły parafianom przez następne kilkadziesiąt lat.

J.Oses

Oto, co w roku 1946 na temat kaźmierskich organów pisał na łamach „Głosu Wielkopolskiego” redaktor p. Jan Zagierski

 

 
 

Copyright © 2020, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.