blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Alicja Szopa

Rekolekcje 2018   W dniach 4-7.03.2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Rekolekcjach Wielkopostnych, które prowadziły Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.  Hasłem, które towarzyszyło nam podczas owych trzech dni  było Motto św. Stanisława Kostki były słowa: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich pragnę żyć”.
   Spotkania w kościele i sali gimnastycznej odbywały się w podziałach na 3 grupy: kl. I-III; kl. IV-VI i kl. VI-VII.

Siostry każdego dnia prowadziły rekolekcje w sali gimnastycznej.
   W pierwszym dniu Siostry przybliżyły dzieciom życie św. Stanisława Kostki. Słowa kluczowe tego dnia to wiara i wytrwałość, które towarzyszyły młodemu świętemu w Jego życiu. Aby uwierzyć, to trzeba usłyszeć słowo Boże, tak jak mówił wspomniany na rekolekcjach Samuel - „ Mów Panie, bo sługa Twój słucha”. W kościele pierwszego dnia uczniowie klas starszych uczestniczyli w Drodze Krzyżowej z rekwizytami dobranymi tematycznie do każdej stacji.
   W drugim dniu Siostry mówiły o pobożności, o modlitwie - rozmowie z Bogiem, które prowadzą do rozwoju pobożności. Wspomniana cecha pomaga nam wytrwać w wierze. W kościele uczniowie tego dnia  przygotowali adorację przed Najświętszym Sakramentem,a kapłani w tym czasie udzielali sakramentu spowiedzi.
   Trzeciego dnia Siostry mówiły o wymaganiach od siebie w zakresie powinności wobec Pana Boga, a także wymagań od  siebie w swoim codziennym życiu. Natomiast w tym dniu w kościele została odprawiona Msza Święta dla poszczególnych grup.
   W ciągu trzech dni rekolekcji Siostry omawiając życie św. Stanisława Kostki wskazywały na Jego szczególne cechy prowadzące do świętości-wiara-wytrwałość-pobożność i wymaganie od siebie. Te szczególne cechy może każdy z nas wprowadzić w codzienne życie.
Były to szczególne dni, które dostarczyły nam wiele ważnych i ciekawych myśli i wskazań do których z pewnością nie raz będzie warto wrócić, aby zżyć się na nowo z Bogiem i podążać Jego ścieżkami.

Copyright © 2020, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.